"Arena", Bengt Moberg, litografi, 1987. Et ekspressivt uttrykk for livets scene.

Man kan forestille seg

analysedivanen nederst i

bildet.

OBS: SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON! Husk RELOAD! Endringer kan forekomme!


Kroppen som slagmarkSelvdestruksjon, negativ terapeutisk reaksjon og masochisme. Om seksualitet og destruktivitet i terapi. Et kroppsdynamisk og psykoanalytisk perspektiv.


Søndag 17. september 2023:


Buss fra flyplassen i Madrid kl 1800 til Moral

Videre informasjon om oppmøte følger.Mandag:


1000 - 1045:

Åpning ved  psykologspesialist og psykoanalytiker Inger Wangen, psykologspesialist og psykoanalytiker Hans Peter Broch, og  psykologspesialist og bodydynamic analytiker Tor Sletten: Hvorfor valgte vi årets tema?


1045 - 1100:

 Pause


1100 - 1300:

 Inger Wangen: ”Det sitter  i kroppen». Preverbale traumer og psykosomatikk.


1300 - 1400:

Diskusjonsforum, som vil forløpe gjennom hele seminaret.


1400 - 1600:

 Pause


1600 - 1800:

 Hans Peter Broch: «Hva er masochisme? Et psykoanalytisk perspektiv».


2000:

 Vinsmaking og middagTirsdag:


1000 - 1200 

Psykologspesialist Dag Holte: «Kjønn i bevegelse».


1200 - 1230:

 Diskusjonsforum og pause


1230 - 1400: 

 «Diskusjon med Holte, med Broch og psykiater Dag Oulie som moderatorer"


1400 - 1600:

  Diskusjonsforum og pause


1600 – 1800 :

Inger Wangen: «Selvdestruksjon og repetisjonstvang. Om Dødsdriften, begrepets utvikling, kliniske uttrykk og forståelse. - Et psykoanalytisk perspektiv».


2000: 

Vinsmaking og middagOnsdag:


1000 - 1200:

 Dr. Philos. Per Buvik: «Hjerne og kropp». Om masochisme, sadisme og sadomasochisme ut fra Leopold von Sacher-Masochs roman «Venus i pels» (1870).


1200- 1230:

  Diskusjonsforum og pause


1230 - 1400:

Skuespiller Rhine Skaanes: Teater: «Venus i pels» med diverse innslag.


1400 - 1600:

  Diskusjonsforum og pause


1600 - 1800:

 Psykologspesialist, psykoanalytiker og karakteranalytiker Jostein Kusslid 


2000:

 Vinsmaking og middagTorsdag:


1000 - 1200:

 Hans Peter Broch: «Kan huden være sjelens speil? Om negativ terapeutisk reaksjon og selvskade, med utgangspunkt i to kompliserte case».


1200 - 1230:

 Diskusjonsforum og pause


1230 - 1400:

Tor Sletten: «Retten til eksistens og kroppslig destruksjon når denne retten trues».


1400 - 1600:

 Diskusjonsforum og pause


1600 – 1700:

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykosomatisk medisin, 

psykoanalytiker, dr. Terje Neraal: «Symptomspråket». 


1700 - 1800:

 Pilar Picalló, Korrektiv Massør Centros de Enegias, Barcelona: 

«Personlige erfaringer med dyptgående korrektiv massasje»


2000:

 Vinsmaking og middagFredag:


1000 - 1200:

 Tor Sletten: «Den masochistiske karakter og Bodynamics begrep: Viljesstruktur».


1200 1230:

  Diskusjonsforum og pause


1230 - 1400:

 Oppsummering av kurs


1500:

 Buss til Almagro


1700:

 Besøk på Teateret Corral de Comedias  i Almagro. 


2000:

 Middag i Almagro


2130:

 Retur til MoralLørdag:


0900:

 Avreise til Madrid